خانه / پروژه و پایان نامه / پروژه و پایان نامه رشته های برق و الکترونیک

پروژه و پایان نامه رشته های برق و الکترونیک

بررسی امواج الکترومغناطیسی دراطراف سیمهای برق ومشکلات بوجودامده توسط آن

پایان نامه و پروژه مرتبط با رشته های گروه برق

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد نگارش پایان نامه دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه با فونت bnazanin

 

در زیر قسمتهای از متن موجود در فایل اصلی برای اطمینان شما از خرید آورده شده است:

چكيده

پروژه گردآوري شده در مورد بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي برق و  مشکلات بوجود آمده توسط آن مانند تداخل در شبکه های مخابراتی و منابع تغذیه سوییچینگ و همچنین تأثيرات روی بدن انسان ، حیوان و سایر چیزها می باشد :  شامل قسمتهاي متنوع امواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي، اندازه‌گيري ثابتهاي خط انتقال با استفاده از روشهاي تحليلي و اجزاء محدود، بررسي و تداخل امواج با شبكه‌هاي مخابراتي، راههاي كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتي انسان، بررسي حدود مجاز اطراف سيمهاي و جريم مجاز در ايران و ديگر موارد مي‌باشد.

از آنجايي كه توسعه روزافزون صنايع و همچنين افزايش استفاده از تجهيزات رفاهي برق در واحدهاي مسكوني، توسعه و گسترش شبكه‌ها و افزايش ميزان توليد را بطور جدي باعث گرديده و گسترش شبكه‌ها انتقال، بوجود آورندة نوعي آلودگي بوده كه به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگي‌هاي ديگر است.

در اين پروژه سعي شده كه مجموعه‌اي از تحقيقات انجام شده بر روی امواج الكترومغناطيسي بوجود آمده حول یک سیم  و مشکلات بوجود آمده توسط آن در نقاط مختلف جهان جمع‌آوري شود و تا حدود عملي راههاي پيشگيري و كاهش اثرات بيان گردد.

مقدمه

اهميت و نقش امواج الكترومغناطيسي از قديم‌الايام در زمينه‌هايي چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعي بوده كه همگان از آن واقف بوده‌اند ولي از آنجايي كه درس ميدانها و امواج يكي از دروس اختصاصي رشته قدرت بوده كه به عنوان پايه دروس ديگر مهندسي الكترومغناطيسي تلقي مي‌شود و زمينه تخصصهاي مختلفي را مانند نظريه و تكنيك ميكروويو، آنتن، انتشارات امواج، نظير امواج الكترومغتاطيسي و غيره را فراهم مي‌سازد.

امروزه نقش ميدان مغناطيسي در جوامع صنعتي بيش از پيش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهميت مي‌باشد. با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و طراحي و ساخت سيستمهاي متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتي از مشكلات بشر بوده است، گرفتاريهاي، بيشتري عارض نسل بشر بوده است.

صدمات نه تنها در تكنولوژي گسترده بلكه حتي در مقياسهاي كوچك- مثل پرتوافكني ايزوتوپهاي دستگاههاي عكاسي كوچك – نيز بوجود آمده‌اند. صدمات وارده را مي‌‌توان به چهار قسمت تقسيم كرد:

۱-صدمات اقتصادي

۲-صدمات تكنولوژي

۳-صدمات جسمي

۴-صدمات روحي و رواني

البته خود صدمات روحي و رواني در نهايت منجر به صدمات جسماني مي‌شود و صدمات جسماني ممكن است در تمام حالات صدمات عصبي را شامل شوند.

چكيده ۱

 مقدمه  ۲

فصل اول

۱-۱ امواج الكترومغناطيسي   ۴

۲-۱ ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي ۵

۳-۱ امواج متحرك روي يك خط انتقال ۶

۴-۱ فتونهاو امواج    ۷

۵-۱ فتونها   …………………… ۸

۶-۱ ميدانهاي الكترومغناطيسي در فركانس قدرت ۹

فصل دوم

۱-۲ ثابت‌هاي خطوط انتقال ۱۳

۲-۲ جنس‌ هادي و ساختمان آن  ۱۳

۳-۲ مقاومت خط      ۱۴

۴-۲ ضريب القائي خط          ۱۵

۵-۲ خطوط سه فاز     ۱۷

۶-۲ هاديهاي متساوي‌الفاصله      ۱۹

۷-۲ مساوي كردن ولتاژهاي القائي بوسيله پيچيدن خط   ۱۹

۸-۲ ظرفيت خط     ۲۰

۹-۲ ظرفيت خط سه‌فاز    ۲۲

فصل سوم

۱-۳ محاسبه پارامترهاي خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود  ۲۷

۲-۳ مدل رياضي  ۲۸

۳-۳ معادلات ميدانها     ۲۸

۴-۳ انرژي و تلفات ۲۹

۵-۳ نتیجه گیری ۳۲

فصل چهارم

 • ۴ تداخل امواج الكترومغناطيسي با شبكه‌هاي مخابراتي ۳۴
  • اثرات الكترومغناطيسي ۴۷

    ۳-۴اثرات الكترواستاتيكي ۴۹

۴-۴ کاهش اثر تداخل ۵۲

فصل پنجم

 • ۵ تأثير ميدانهاي الكترومغناطيسي ۵۰هرتز بر جنين مرغ، قبل يا در حين انكوباسيون ۷۲

۲-۵ مقدمه ۷۳

۳-۵ شرح تحقيق  ۷۶

۴-۵ نتيجه‌گيري   ۷۷

فصل ششم

۱-۶ ميدانهاي الكترومغناطيسي ELF و سلامت انسان    ۷۹

       ۲-۶ استانداردهاي حدود تابش      . ۸۰

۳-۶استانداردهاي حريم خطوط انتقال برق در ايران  ۸۲

۴-۶ اندازه‌گيري شدت ميدانهاي ELF    ۸۲

۵-۶ بحث و تفسير نتايج اندازه‌گيري شدت ميدان در مشهد ۸۶

۶-۶ پيشنهادات  ۸۷

فصل هفتم

۱-۷ اثر امواج الكترومغناطيسي در فركانسهاي قدرت بر انسان   ۹۳

۲-۷ استانداردهاي ايمني ۹۳

۳-۷ بررسي پارامترهاي EM در بدن  ۹۴

۴-۷ آثار و سندرومهاي حاصل   ۹۵

۵-۷ اثر امواج الكترومغناطيسي روي شيردهي گاوها و حيوانات ديگر    ۹۶

۶ اثر ميدانهاي مغناطيسي فركانس پائين    ۹۹

فصل هشتم

۱-۸ بررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف آن ۱۰۳

۲-۸ پديده فيزيكي  ۱۰۴

۳-۸ اثرات بيولوژيك      ۱۰۵

۴-۸ اثرات كرونا در محيط زيست   ۱۰۶

۵-۸ اثرات ميدان مغناطيسي روي موجودات زنده     ۱۰۶

۶-۸ بررسي شدت ميدانهاي الكتريكي در اطراف خطوط انتقال نيرو ۱۰۹

منابع………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد نگارش پایان نامه دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه با فونت bnazanin

 

 

 • ۱ امواج الكترومغناطيسي

اتمهاي يك ماده مي‌توانند بطريق مختلف از محيط اطراف خود انرژي جذب كنند. مثلاً اگر ماده‌اي در معرض تابش حرارت قرار گيرد تمام يا مقداري از انرژي حرارتي كه به ماده ميرسد، توسط اتمهاي آنها جذب ميشود و در نتيجه اتمها به حالت تهييج درمي‌آيند.

هر يك از اتمهاي تهييج شده ممكن است در بازگشت به حال عادي خود، انرژي جذب شده را بصورت پرتوهايي از خود تابش كند، اين پرتوها را پرتوهاي الكترو مغناطيس گويند.

اصطلاح الكترومغناطيسي بدان جهت است كه هر كدام از اين پرتوها همواره با دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي كه جهت آنها بر جهت حركت پرتو عمودند، همراه است.

شكل ۱- جهت حركت پرتو الكترومغناطيسي و ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي آن

امواج الكترو مغناطيسي داراي طيف يا اسپكتروم وسيعي مي‌باشند كه شامل امواج راديوئي رادار، مادون قرمز، نور مرئي ماوراء بنفش و بالاخره اشعه‌هاي ايكس و گاما ميباشد.

امواج الكترو مغناطيس داراي تعداد خواص مشترك هستند، مثلاً سرعت تمام آنها در خلاء يكسان است. اين سرعت را سرعت سير نور گويند و مقدار آن برابر است با ۳´۱۰۸m/s متر بر ثانيه يا ۳۰۰٫۰۰۰km/s كيلومتر در ثانيه] ۱[.

۲-۱ ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

بين بارهاي الكتريكي نسبت بهم نيروئي بوجود ميآيد، بطوريكه بارهاي همنام يكديگر را دفع مي‌كند و بارهاي غير همنام يكديگر را جذب مي‌كنند و اين شبيه نيروهاي مغناطيسي است، همانطوري كه قواي مغناطيسي از ميدان مغناطيسي حاصل مي‌شود – قواي جذب و دفع الكتريكي از ميدان الكتريكي سرچشمه مي‌گيرد. وقتي كه جرياني از سيم مي‌گذرد در اطراف سيم خطوط ميدان مغناطيسي كه بشكل دايره‌اي متحدالمركز هستند تشكيل ميگردند. ولي خطوط ميدان الكتريكي بصورت شعايي از سطح سيم بخارج ميروند]۲[.

مقدار فلوي مغناطيسي با افزايش مقدار جريان و شدت ميدان الكتريكي با افزايش مقدار ولتاژ زياد مي‌شود. بنابراين در ولتاژهاي بالا (اطراف سيمهاي برق فشار قوي) شدت ميدان الكتريكي بيشتر است ولي در فركانس بالا شدت ميدان مغناطيسي بيشتر است]۶[.

شكل ۲: ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در اطراف يك سيم

۳-۱ امواج متحرك روي يك خط انتقال

راههاي زيادي براي انتشار امواج وجود دارد. به هر حال قبل از ادامة مطلب، فهم كامل پديدة خط انتقال اساسي است زيرا بسياري از مفاهيم بنيادي مانند ثابت انتشار در شكلهاي پيچيده‌تر از انتقال انرژي نمايان مي‌شود.

به عنوان نقطه شروعي براي تعميم مطالب، مسئلة كلاسيك خط انتقال را به جاي ديدگاه مداري از ديدگاه ميداني در نظر مي‌گيريم. از نظريه مقدماتي ميدان مي‌دانيم همانطوري كه در شكل ۳ نشان داده شده است، ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در كنار ولتاژ و جريان خط ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي وجود دارند. همان طور كه به ظاهر ولتاژ و جريان در امتداد خط و در جهت انتشار حركت مي‌كنند ميدانهاي همراه با آنها نيز، مانند سايه‌اي آنها را دنبال مي‌كنند.

شكل ۳ : امواج متحرك روي يك خط انتقال باز

از آنچه گذشت چون اين موضوع صرفاً يك ديدگاه است مي‌توان اين طور فكر كرد كه ميدانهاي ذكر شده جريانها را در سيم القاء مي‌كنند و نه برعكس، بنابراين از اين ديدگاه مي‌بينيم كه به ظاهر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي باهم و با يك سرعت در فضا حركت كرده و سيم‌ها صرفاً كار «هدايت» موج را در جهت خاص انجام مي‌دهند ]۳[.

۴-۱ امواج و فوتونها WAVE AND PHOTONS

امواج- معمولاً پرتوهاي الكترو مغناطيسي را بصورت امواجي فرض مي‌كنند كه در فضا حركت كرده و انرژي را با خود از نقطه‌اي به نقطه ديگر حمل مي‌كنند (شكل ۴). اين نوع موج را موج عرضي (Wave Tran sverse) گويند. زيرا امتداد نوسان موج بجهت حركت آن عمود است ]۱[.

شكل ۴ : پارامترهاي يك موج عرضي

يك موج عرضي داراي چهار پارامتر اصلي است اين پارامترها عبارتند از:

 • طول موج (Wave Length): كه آن عبارتند از فاصله يك نقطه با نقطه مشابه به راز
  آن l
 • فركانس (Frequency): عبارتند از تعداد امواج (سيكلها) كه در يك ثانيه توليد شده: واحد HZ
 • سرعت (Velocity): مسافتي كه امواج در يك ثانيه طي ميكنند V
 • دامنه (Amplitude): فاصله بين نقطه شروع تا مقدار حداكثر آن، آنرا قدرت موج نيز توصيف مي‌كنند.

طول موج، فركانس و سرعت يك موج با يكديگر ارتباط دارند. زيرا مسافتي را كه امواج در مدت يك ثانيه طي مي‌كنند، برابر است با تعداد امواج در ثانيه (فركانس) ضربدر طول موج يعني:

 • ۱)  

۵-۱ فوتونها

اگرچه با نظريه موجي بودن پرتونها الكترو مغناطيسي بعضي از پديده‌هاي تشعشع را ميتوان توضيح داد ولي كاربرد اين فرضيه در بعضي موارد كاملاً رضايت بخش نيست. براي مثال: از فرضيه موجي بودن اينطور استنباط ميشود كه انرژي پرتوهاي الكترو مغناطيس به صورت پيوسته و بدون انقطاع منتشر ميشود. در حالي كه ما مي‌دانيم اينطور نيست و انرژي بصورت باراني از ذرات كوچك و مستقل از هم بنام فوتون از جسم منتشر ميشود (شكل ۵۹٫ هر فوتون داراي مقدار معيني انرژي است و اغلب يك فوتون را يك كوانتوم (quantum) انرژي گويند. (نظريه ذره‌اي و موجي بودن پرتوهاي الكترو مغناطيسي). مقدار انرژي يك فوتون (E)، در نظريه ذره‌اي،‌با فركانس پرتو (V)، از نظر موجي، توسط رابطه زير بهم مربوط مي‌شوند ]۱[ و ]۴[.

(۲- ۱)                                                                                                     E=h v

كه در اين رابطه h ضريب ثابت پلانك است.

شكل۵ : نظريه ذره‌اي بودن پرتوهاي الكترومغناطيسي

۱-۵-۱ خواص عمومي پرتوهاي الكترو مغناطيسي

۱-  همه آنها در فضا آزاد (خلاء) داراي سرعتي يكسان هستند.

 • همه پرتوها، انرژي را به شكل كوانتا يا (فوتون) از نقطه‌اي به نقطه ديگر منتقل مي‌كنند. انرژي (E) يك فوتون بطريق زير با فركانس بستگي دارد.                                              E=hn
 • در فضاي آزاد (خلاء) همه به خط مستقيم حركت مي‌كنند.

۶-۱ ميدانهاي الكترو مغناطيسي در فركانس قدرت

اگر در يك نقطه مقداري بارالكتريكي مثبت وجود داشته باشد خطوط نيروي ميدان الكتريكي (E) حاصل بطور عمودي از آن خارج مي‌شوند و بر عكس، و ضمناً ميدانيم كه هر گاه بار الكتريكي حركت كند، جريان داريم كه عبور جريان از سيم هادي در اطراف آن ميدان مغناطيسي بوجود مي‌آورد

 ]۴[ و ]۱۲[.

شکل ۶- ميدانهاي الكترو مغناطيسي در فركانس قدرت

حال اگر در يك سيم جريان متناوب بفرستيم در اطراف آن يك ميدان الكترو منيتيك (H) تشكيل مي‌شود، كه اين دو ميدان (E) و (H) عمود بر يكديگر بوده و بردار انرژي را ميسازد كه با سرعت نور انتشار مي‌يابد.

)۳- ۱)                                                                                                                              P=E.H.sin90

كه در اين حالت خاص

مي‌دانيم كه ميدان الكتريكي حاصل،‌ مستقيماً با مقدار ولتاژ (بار الكتريكي) و عكس فاصله مربوط است يعني  و ميدان مغناطيسي حاصل، با مقدار جريان و عكس فاصله متناسب است و يا  ، واحد ميدان الكتريكي V/m (ولت بر متر) و واحد ميدان مغناطيسي A/m (آمپر بر متر) است، لذا واحد دانسيته بردار انرژي (وات بر متر مربع) خواهد بود.

به موجب رابطه ماكس پلانك E=H.f كه در آن h ثابت پلانك و f فركانس و E انرژي است. ميتوان نشان داد كه هرچه فركانس زيادتر باشد انرژي بيشتر است و لذا هرچه طول موج كوچكتر باشد قدرت نفوذ و تخريب آن بيشتر است، اما دانشمندان فركانس ۵۰ تا۶۰ هرتز را فركانس قدرت ناميده‌اند]۱[.

 

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد نگارش پایان نامه دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه با فونت bnazanin

درباره ی masoud.pourteimouri

همچنین ببینید

تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان براي دانلود نسخه رايگان فايل …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ارسال