خانه / پروژه و پایان نامه / بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر

پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد با موضوع

 

دارای چکیده ، فهرست، مقدمه ، بیان مسئله ،روش تحقیق ، نمودار ، پرسشنامه ، نتیجه گیری و …

 

برای خرید فایل اصلی با فرمت ورد و قابلیت ویرایش در متن از لینک زیر استفاده کنید

 

 

تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر
بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر

 

در زیر قسمتی از متن اصلی برای مطالعه آمده است:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ی تحقیق……………………………………………………………. الف

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱بیان مسئله………………………………………………………………………….. ۴

۳-۱اهمیت موضوع مسئله………………………………………………………………………… ۶

۴-۱تعریف متغییر های پژوهش…………………………………………………………….۸

۱-۴-۱  تعریف نطری متغییر های پژوهش………………………………………………………….۸

۲-۴-۱تعریف عملیاتی متغییرهای پژوهش………………………………………………………..۱۶

۵-۱ اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………….۱۷

۱-۵-۱ هدف کلی و آرمان پژوهش ……………………………………………………………….۱۷

۲-۵-۱هدف جزئی پژوهش………………………………………………………………….۱۷

۶-۱ سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………….۱۸

فصل دوم : بررسی و مرور تحقیات پیشین

۱-۲  ادبیات تحقیق و نظریه های پژوهش……………………………………………………….. ۲۱

۲-۲ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲۸

۳-۲بیان فرضیه ها…………………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۳ نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………..۳۵

۴-۳ جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………۳۵

۵-۳  نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………………….۳۶

۶-۳ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………۳۶

۷-۳  ابزار پژوهش ………………………………………………………………………۳۷

۸-۳ محیط پژوهش……………………………………………………………………………….۳۷

۹-۳ روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ۳۸

فصل چهارم :جدول ها و نمودار ها

۱-۴مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۴  جدول ها و نمودارها……………………………………………………………………۴۱

۳-۴  تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون خی دو……………………………………………………..۷۶

فصل پنجم : نتیجه گیری

۱-۵ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………۸۷

۲-۵  محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………….۹۷

۳- ۵ پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………۹۸

ضمیمه

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

منابع……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

چکیده

در این تحقیق که موضوع آن بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر صنعتی (جدید) بود از ۴۰ نفر معتاد جوان و نوجوان خود معرف به مرکز خود معرف بهزیستی و مراکز خصوصی ترک اعتیاد نگین  و آفتاب شهرستان شیراز تحقیق به مل آمد تا علل این مسئله مشخص گردد.

از یک پرسشنامه محقق ساخته ی ۳۴ سوالی با ۳۴ سوال۵ گزینه ای استفاده گردید و نتایج حاصل از پاسخ سوالات این بود که جامعه بایستی به نوجوانان و جوانان بها و منزلت بیشتری دهد و خانواده ها جو منزل را صمیمانه تر نمایند و نسبت به نوجانان و جوانان خود رئوف تر برخورد کنند و از مشاجره بپرهیزند. مسئولین به فکر برنامه ریزی برای اوقات فراغت این عزیزان باشند و به نوجوانان و جوانان انگیزه ی کار ، فعالیت و کوشش و امید ، تلاش و جنبش و تقوا و نماز و روزه وهدفدار حرکت کردن بدهند. اطلاعات لازم از مضررات و عواقب اعتیاد به مواد مخدر به ویژه  نوع صنعتی آن را در اختیار آنان بگذارند.و محیط زیست آنان را پاکیزه ومنزه از مواد مخدر سازند. به نوجوانان و جوانان اعتماد و عزت نفس بدهند و روش صحیح دوستیابی را به آنان بیاموزند وتلاش کنند تا آنان دوستان خود را از میان افراد مومن ،با تقوا ،تلاشگر، فعال و اهل علم و دانش انتخاب نمایند. نوجوانان را هدفمند بار آورده و از طلاق و اختلاف در خانواده ها اجتناب شود.

در این تحقیق به علت طبیعت توصیفی آن بیشتر از آمار توصیفی و توزیع فراوانی و درصد گیری و نیز ازآمار استنباطی ( آزمون خی دو) استفاده گردیده است.

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

جوامع انسانی به دلیل وجود خصایص ، خصوصیات و صفات عرضی و ذاتی بشر در طول تاریخ با انواع آسیب های اجتماعی دست به گریبان بوده است و هیچ جامعهای را تاریخ مکتوب نشان نمی دهد که در آن آسیب های اجتماعی وجود نداشته باشد. بنابراین آسیب های اجتماعی در شکل های مختلف خود همواره همراه و همزاد با زندگی جمعی بشری بوده است. جوامع و اجتماعات بشری، حتی در عصر پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) نیز با کجروی های اجتماعی نوع بشر مواجه بوده اند که وجود برخی آیات قرآن در زمینه ی تعیین انواع مجازات برای افراد نابه هنجار و سرکش از هنجارهای اجتماعی، بر این مدعا دلالت دارد.

نکته ی جالب توجه این است که از نظر آماری و کیفیت، بروز آسیبهای اجتماعی در دوره های مختلف زمانی، بسته به شرایط روز جوامع،به صور متفاوتی در جامعه ظهور کرده اند. مثلاً در یک دوره از حیات بشری، قتل و آدم کشی و در دوره های دیگر، روسپیگری،سرقت و راه زنی و…بیشترین میزان آسیب ها را به خود اختصاص داده اند. ولیکن امروزه یکی از مهمترین پدیده هائی که به طور جدی، جوامع بشری و اعضاء خانواده را مورد تهدید قرار داده است، اعتیاد است، اعتیاد به مواد مخدر اعم از انواع سنتی و صنعتی آن می باشد. این پدیده یا معضل بزرگ انسان امروزی همانند یک بهمن به سمت نابودی جوامع بشری در حال حرکت است و جامعه ی ایران نیز از تخریب های مرگبار این پدیده بی بهره نبوده است. چنان که آمارهای ارائه شده نیز ابعاد تخریب این پدیده را در جامعه تبیین می کنند.

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان نابسامانی اجتماعی پدیدهای است که بدان بلای هستی سوز نام نهاده اند، زیرا ویرانگریهای حاصل از آن زمینه ساز سقوط های بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی می گردد و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد و هر سال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده ای نو ظهور است که از عمر آن شاید بیش از ۱۵۰ سال نیز نمی گذرد. البته مصرف ماده ی مخدر و حتی خوگیری و نیز استعمال تفننی بدان ، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن نوزدهم به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. (ستوده ، ۱۳۸۶)

تعدادی از افراد بشر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از مواد استفاده می کنند. که به دلیل اینکه جنبه تتخیر، یا تحریک دارد.علی رغم مضررات این مود به آسانی قادر به ترک آنها نیستند. (شاملو، ۱۳۸۷)

 

برای خرید فایل اصلی با فرمت ورد و قابلیت ویرایش در متن از لینک زیر استفاده کنید

 

 

معرف مواد ممکن است گروهی از افراد جامعه ای باشند که استفاده از مواد در آن جامعه امری طبیعی تلقی می گردد. یا ممکن است عضو جامعه ای باشند که استفاده از مواد در آن ، به صورت سنت در آمده است. (انوار، ۱۳۸۵ )

جامعه شناسی انحراف صرف نظر از عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به اعتیاد به حجم زیاد مواد مخدر قابل دسترس در کشور های مختلف اشاره ای دارد که مورد استفاده گروههای سنی پائین قرار گرفته که قبلاً در آستانه ی تهدید قرار نداشتند. جوانان برای پذیرفته شدن در گروههای همسالان بعضاً خود را با مصر ف مواد مخدر تطبیق می دهند و مایل به شکستن مرزهای ممنوع بزرگسالان و عبور از آن می باشند که این تمایل بازتاب خود را در برخی از رفتارهای گروهی خاص در قالب مصرف مواد مخدر نشان می دهد.. (احمد وند،۱۳۸۳)

جوانان بیشتر تمایل به مصرف مواد غریبی به نام های کراک، شیشه و… دارند. که در شهرهای بزگ کشور هم به آسانی تهیه می شود و اقبال زیادی کسب کرده است و هم با کمترین رد و اثری قابل مصرف است، بی بو، بی دود و در مراحل اولیه اعتیاد با کمترین تغییر در ظاهر افراد.

آنها که از سر تفنن و تفریح مواد غیر صنعتی مصرف میکردند و تحت فشار خانواده قرار داشتند به سمت مصرف این مواد گرایش پیدا کرده اند و اکنون خانواده  های زیادی هستند که درگیراین بلای ویرانگر شده اند .

باز پروری و بازسازی افراد آسیب دیده از مواد صنعتی به شدت دشوارتر از مواد مخدر معمول است. هم هزینه ی ترک آن بالاست و هم اثرات شیمیائی آن، همانطور که خود معتادان نیز می گویند به حدی شدید است که معتاد به این مواد حتی قادر به تشخیص اعمال و رفتار خود نیست (رحیمی موقر ودیگران ۱۳۷۶)

امروزه برخی از خرده فرهنگ ها از جوامع غربی به کشور ما راه یافته است و باعث شده تا جوانان برای فرار از مشکلات و ایجاد شادی های مصنوعی و مقابله با ناملایمات موجود در محیط پیرامون به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کنند .

جوامع پیشرفته ای که به پوچی رسیده اند نیز برای رهائی از این پوچی و انزوا مواد مخدر را مسکنی برای خود یافته اند و هر روز بیش از بیش به استعمال این مواد مبادرت می ورزند .

جوانان نیز تحت تأثیر شرایط و خرده فرهنگهائی که از سوی جوامع پیشرفته به جامعه ی آنان راه یافته است قرار گرفته و متأسفانه بذیرای شیوه ی زندگی نوین، جست و جوی لذت های موقت و نشاط کاذب حاصل از مصرف مواد مخدر شده اند .

بنابراین با قداست خاصی که جامعه و دین ما نسبت به خانواده و افراد و اثرات آنانبر جامعه دارد حفظ این بنیاد ارزشمند از آسیب های اعتیاد بر همه کس لازم و ضروری است که در این پروژه سعی شده است تا هر چند اندک اما در حد توانمندی این امر محقق گردد.

۲-۱ بیان مسأله

دوران بلوغ و نوجوانی یکی  از حساس ترین دوره های زندگی به شمار می رود که در این دوره ی سنی خصوصیاتی از قبیل تشخیص طلبی ، اعلام استقلال ، مخالفت جوئی، خود نمایی وتبعیت از گروهها ی مرجع و دهها صفات دیگر بروز می کنند.

دورهی جوانی نیز زمان بحران و شورش است و جوان با دارا بودن ویژگی های خاص خود به دنبال هیجان است و در این راه اغلب به بیراهه کشیده می شود.( میلانی فر، بهروز،۱۳۷۱)

بیشتر صاحب نظران دورهی نوجوانی را حد فاصل بین کودکی و جوانی می دانند، نوجوان از یک سو در حال گسیختن پیوند های خود با دوره ی کودکی است و از دیگر سو شیفته ی دست یابی به استقلال جوانی و بزرگسالیست، ولی به طور کامل نه این است نه آن، لزا این دوره دارای طیفی وسیع است که با بخشی از قلمروز کودکی مرتبط می شود و در انتهای طیف به دنیای جوانی پهلو می زند. ( شرفی ۱۳۷۲)

نوجوان برای زنده ماندن و رشد سالم ۳ نیاز اساسی دارد: اول نیاز به عضو ارزشمند بودن در یک گروه که باعث حمایت متقابل و روابط محافظت کننده می شود. دوم نیاز به یک فرد شایسته و با کفایت اجتماعی بودن و سوم نیاز به باورداشتن آینده ای نوید بخش همراه با انتظارات واقعی. لازم به ذکر است که رفتارهای پر خطر ی مانند اعتیاد مانع و مزاحم انجام تکالیف رشدی جهت برآورده کردن نیازهای ۳ گانه دوره نوجوانی می شود. ( راهنمای خانواده برای پیشگیری از اعتیاد نو جوانان ، سازمان بهزیستی استان اصفهان ، ابراهیمی، دکتر اقطار. درویش ۱۳۸۴)

سوء مصرف مواد به عنوان یک پدیده ی اجتماعی به علت شیوع آن در میان جوانان و نوجوانان از تمام معضلات آزار دهنده تر است . در طول دویا چند دهه ی گذشته کشور های سراسر جهان شاهد افزایش هشدار دهندهی شیوع سوء مصرف مواد در بین اساسی ترین و کار آمدترین قشر جامعه ی خود بوده اند . (انوار، ،۱۳۸۵)

به عنوان مثال تعداد نو جوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله که در آمریکا در مراکز درمان اعتیاد پذیرفته شده اند بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹، ۲۰ درصد افزایش یافته است .(ابراهیمی.۱۳۸۴)

امروزه نوجوانان و جوانان به سمت مخدر های صنعتی گرایش نشان می دهند.موادی که هم نشانه های اعتیاد به آنها برای خانواده ها نا اشناست و هم عوارض و تبعات استعمال آن ها متفاوت با مواد مخدر سنتی است. مخدرهای صنعتی در واقع ترکیبی از مخدر های سنتی با مواد شیمیائی هستند . برای نمونه مخدر سنتی مانند تریاک تنها سستی زا و یا ماده ای همچون حشیش توهم زاست اما مخدری صنعتی مانند شیشه اثر ترکیبی از توهم زائی و تحرک بخشی را داراست. مخدر های جدید به علت ترکیب شیمیایی ای که دارند سیستم مرکزی اعصاب را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه تعرق گشادی مردمک چشم و بدبعد مجموع کنشش های شدید رفتاری می شوند .(فرنام ۱۳۸۲)

بنابراین در مجموع می توان گفت که مو قعیت مبهم نوجوان و بحران  و شورش جوان یک مسئله ی غامض را به وجود می آورد و موجب می شود که در این زمینه بیشترین همکاری را با آنان داشته باشیم زیرا نوجوانان از طرفی نیاز به استقلال دارند و از طرفی دیگر به دنبال یافتن هویت خود هستندو مسئله ی « بحران هویت » یا  مشکل  «هویت خود» آنچنان که اریکسون(۱) شرح داده است بدین قرار است « هویتی را که نوجوان در صدد است تا به طور روشن با آن مواجه شود این است که او کیست؟ نقشی را که باید در جامعه ایفا نماید چیست؟ آیا او یک کودک است یا بزرگسال؟ آیا توانایی آن را دارد که روزی به عنوان یک همسر و یا پدر باشد؟ آیا او علی رغم نژاد، مذهب یا زمینه های ملی که او را از نظر مردم کم ارزش جلوه می دهد، احساس اعتماد به نفس دارد؟ (شرفی ۱۳۷۲) جوانان نیز به علت شور و حال دورهی سنی خود و حس استقلال طلبی و شورش در معرض خطرات بسیار زیادی چون گرفتاری در دام اعتیاد قرار دارند، به خصوص که امروزهانواعمواد مخدر جدیدی که وارد بازار شده اند به دلیل خصوصیات جذاب خود و طریقه ی مصرف آسان و نیز بی دردسر بودن مصرف توجه بسیاری از جوانان ار به خود جلب کرده اند . همین موضوع باعث شده تا تحقیق و پژوهش در رابطه با علل گرایش و زمینه های اعتیاد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی (جدید) امری اجتناب ناپذیر تلقی گردد.

۳-۱  ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

امروزه مسأله ی اعتیاد به مواد و انواع مخدر به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار در تمامی کشور ها وجود دارد و به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر در آمده است و جوامع بشری پذیرفتهاند که مشکل اعتیاد قابل ریشه کنی نیست و تا انسان هست مصرف نیز ادامه خواهد یافت . تحقیقات زیر  نشان دهندهی اهمیت ضرورت بررسی همه جانبه ی مسأله اعتیاد و برخورد صحیح و پیشگیرانه با این موضوع خطیر است.

آدامز (۱)، بلانکن (۲) ،فرگیسون (۳).کپث تاین(۴) به نقل از هاو کینز (۵) : سوء مصرف مواد مخدر در دوره نوجوانی و اوایل بزرگ سالی هنوز هم یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی جوامع است .

در تحقیقاتی که بلوم ( ۲۰۰۴  ) (۶)در خصوص اعتیاد و اثربخشی ان بر ساختار خانواده انجام داد نتایج حاکی از ان بود که اعتیاد عامل اصلی در فرو پاشی خانواده محسوب می گردد . بسیاری ار طلاق ها بر اثر اعتیاد همسر به مواد مخدر صورت می گیرد. واز سوی دیگر موجب می گردد تا فرزندان نیز به سمت آسیب های اجتماعی کشیده شوند.

در تحقیقاتی که دوران(۲۰۰۶) (۷)در خصوص بوجود آمدن مشکلات خانواده بر اثر اعتیاد والدین یا فرزندان انجام داد نتایج حاکی از آن بود که اعتیاد میزان آسیب پذیری خانواده را به شدت افزایش می دهد و موجب می گردد تا خانواده در کار کرد اجتماعی خود با اختلال مواجه گردد به طوری که این اختلال پیدایش آسیب ها یاجتماعی در بین فرزندان را افزایش خواهد داد .

در تحقیقاتی که کیراک اگل واسین (۲۰۰۵) (۸) در خصوص اعتیاد در بین دانشجویان انجام دادند نتایج حاکی از آن بود که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و نیز الکل شدت افت تحصیلی را افزایش داده  و کار کرد های تحصیلی دانشجویان را با افت مواجه خواهد نمود. بسیاری از دانشجویان شاغل به علت اعتیاد شغل خود را از  دست داده و به دنبال آن بسیاری از آنها حتی ترک تحصیلی نموده اند . اعتیاد آنها موجب گردید تا بسیاری از دانشجویان دیگر ، ارتباط خود را با آن ها قطع کنند.

در تحقیقی که گندریو (۲۰۰۳)(۱) در خصوص  تأثیر اعتیاد بر شخصیت افراد انجام داد نتایج نشان داد ،  که اعتیاد موجب می گردد تا شخصیت فرد به صورت یک شخصیت منفعل اما پرخاشگر و عصبی جلوه کند و فرد معتاد نتواند بر هیجانات خود مدیریت کند. به همین لحاظ انزوای اجتماعی به علت قطع ارتباط دیگران با وی موجب اختلال در کارکرد اجتماعی و شغلی فردمعتاد می گردد آقای ایرج صالحی(۱۳۷۱) در جمع بندی نظرهای گوناگون پژوهندگان موضوع اعتیاد نتیجه می گیرد که مصرف مواد مخدر بیشتر در نوجوانان و جوانان شدت می یابد که اختلاف بین والدین،جدایی و طلاق ،اعتیاد والدین و کمبود های عاطفی در خانواده های آن ها متداول است. اغلب جوانانی که از نظر خانوادگی با هم شباهت زیادی دازند به صورت گروهی دور هم جمع شده، سعی می کنند ارتباط خود با دیگران را به حداقل برسانند در این گروهها نوجوانان به ناهنجاری های زیادی روی می آورند و در برخی از موارد حدی برای رفتارهای ضد اجتماعی آنها  وجود ندارد و مصرف مواد مخدر تنها یکی از انحرافات رفتاری آنان به شمار می رود.

آمارهای سازمان های بین المللی ، به ویژه سازمان بهداشت جهانی وکمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو نیز حاکی از مصرف فزاینده مواد مخدر در سطح جهان است. تنهاتفاوت موجود در بین کشورها وگروههای سنی مختلف الگوی مصرفی آنان است. از آنجا کهاعتیاد دارویی و وابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده و دارای ابعاد مختلف است و امروزه این مسئلهنیز گریبان گیر قشر جوان و نوجوان (که آینده سازان و نیز آسیب پذیر ترین قشر جوامع اند) گردیده ، آموزش همهجانبه مردم نقشی قطعی و تعیین کننده در پیشگیری از بسط هر چه بیشتر این مسئله  و سرمایهگزاری در این راستا نتایج بلند مدت ودیر پایی به دنبال می آورد ( احمدوند،۱۳۸۳)

در واقع باید پذیرفت که یکی از خطراتی که جامعه ما را تهدید می کند ناآگاهی جوانان و مسئولان و خانواده ها از اشکال جدید مواد مخدر است. بایست پذیرفت که اعتیاد شکل و شمایل جدیدی پیدا نموده است و وارد مرحله تازه ای شده است . شکل ماده و شیوه مصرف، نوع تأثیر و عوارض مواد جدید به طور کلی با مواد پیشین تفاوت اساسی دارد و به همین دلیل است که نیاز بهبازنگری خانواده ها و مسئولان را به مرور و مفهوماعتیاد و انواع مواد مخدر می طلبد ( دکتر رحیمی موقر و دیگران ،۱۳۷۶)

۴-۱  تعریف متغیر های پژوهش

۱- ۴-۱ تعریف نظری متغیرهای پژوهش

اعتیاد : اعتیاد را به عادت کردن، خو گرفتن، خوگر شدن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند.( ستوده،۱۳۸۸)

اعتیاد عبارت است از وضعی که در اثر تکرار استفاده  از ماده یا مواد طبیعی یامصنوعی ایجاد میشود که در این حالت فرد وابستگی جسمی و روانی به آن پیدا میکند. و پس از گذشت زمان قطع این وابستگی دشوار می شود. (شاملو،۱۳۸۷)

اما واقعیتآن است که اعتیاد بسیار پیچیده تر از یک عادت معمولی است. اعتیاد ویژگی های خاصی دارد که در هیچ یک از عادت ها دیدهنمی شود. اعتیاد یک کلمه عامیانه برای یک پدیده بسیار پیچیده است که علم ابعاد مختلف ان را مشخص کرده است در زبان علمی و تخصصی کمتر کلمه ی اعتیاد بکار گرفته می شود.و به جای آن از وابستگیاستفادهمی گردد. و در واقع آنچه مردم اعتیاد می نامند مجموعه ای از رفتارهای ناسازگارانه ای است که در  زبان علمی به نام های وابستگی(۲) و سو مصرف مواد (۳) نامیده می شود که متفاوت از مصرف مواد ( ۴) است. (شاملو،۱۳۸۷)

وابستگی : سندرومی بالینی است که با تظاهرات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک باعث می شود فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد.وابستگی به دو نوع قابل تقسیم است. الف) وابستگی جسمی ب) وابستگی فکری

منظور از وابستگی جسمی : حالتی است که پس از مصرف مکرر در شخص ایجاد میشود و در صورت عدم مصرف یا خنثی شدن اثر آن ، شخص دچار اختلالات شدید جسمی نظیر پا درد ، آبریزشبینی ، درد های شدید استخوانی، بیقراری، دل پیچه و نظایر آن می گردد. این وابستگی پایه ای اساسی برایوابستگی فکری است و به عبارتی شرطی شدن  به مصرف آن ماده نیزمحسوب می گردد. (اقا بخشی ۱۳۷۹)

منظوراز وابستگی فکری : ایجاد حالتی است که شخص بعد از مصرف ماده مورد نظر  احساس رضایت و نوعی اقناع شدن می کند. علاوه بر آن  ، این حالت میل فراوانی نسبت به مصرف مجدد در شخص بوجود می آورد. در واقع این حالت به گونه ای شرطی شدن است که فرد عملا در می یابد که در موقع ناراحتی  ، مصرف آن ماده ی مصرفی، با رفع ناراحتی همراه بوده است . در این نوع وابستگی،مصرف کننده علاوه بر ماده ی مصرفی به شرایط محیط و آدابی که ویژه افراد مزبور است نیز وابسته می شود. (آقا بخشی،۱۳۷۹)

ایجاد پدیده ی تحمل : یکی از رفتارهائی است که سندروم وابستگی مصرف مواد را به آن ترجیح می دهد. منظور از ایجاد پدیده ی تحمل سازگاری انسان با ماده ی مصرفی است که نشانه ی آن ایجاد جریان تخفیف و کاهش در واکنش های جسمی خود نسبت به مقدار معینی از آن ماده است.در نتیجه اگر مصرف کننده بخواهد همان اثرات قبلی را داشته با شد باید مقدار بیشتری از آن ماده را مصرف کند و بر مقدارماده مصرفی خود بیفزاید.( آقا بخشی،۱۳۷۹) به عنوان مثال اگر بیمار n گرم ماده مصرف کند تا به a واحد لذت برسد،در طی زمان و به دنبال مصرف مجبور است که برای رسیدن  به همان میزان لذت قبلی (a) مرتباً مقدار مصرف خود را افزایش دهد و به۲*n گرم برساند و این مقدار مرتباً افزایش می یابد تا فرد بتواند به همان احساس لذت اولیه دست یابد. نتیجه ی پدیده ی تحمل آن است که فرد مرتبا مجبور است که میزان ماده ی مصرفی خود  افزایش دهد و یا ماده ی مصرفی خود را به مواد قوی تری تغییر دهد مانند : تغییر از تریاک به هروئین و…و پس از آن بیمار مجبور است که روش مصرف خود تغییر دهد مثلاً از روش های استنشاقی و تدخین به روش تزریق روی آورد و در صورتی که ماده ی مصرفی به فرد نرسد دچار حالت های جسمانی و روانی مختلفی می شود. (برنامه ی جامع پیشگیری از سو مصرف مواد در دانشجویان ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کارهای محققان۱۳۸۶ مرکز مشاوره دانشگاه تهران)

از دیگر نتایج پدیده تحمل آن است که بیمار تمایل به قطع مصرف مواد داردولی در عمل قادر نیست که مصرف را رها کند واین جنبه ی اجباری و غیر قابل مقاومتمصرف مواد را نشان می دهد وعلی رغم آگاهی بیمار از اثرات جسمانی و روانی ناشی از مصرف مواد ،وی قادر به کنار گذاشتن آن ماده نمی باشد.(نوری،۱۳۸۴)

از نظر علمی زمانی یک فرد را وابسته می دانند که شرایط بالا به مدت ۱۲ ماه مصرف مداوم مواد ادامه داشته باشد. همانطور که گفته شد وابستگی یا به معنای عامیانه ی آن اعتیادبسیار متفاوت از یک عادت ساده ( به عنوان مثال چای نوشیدن) است.

سو مصرف نیز یکی از دیگر از الگو های مصرف مواد است که مردم به طور عامیانه آن را اعتیاد می نامند و از نظر علمی سو مصرف نامیده می شود. سو مصرف بسیار شبیه وابستگی است و تفاوت های اندکی با ان دارد و در حالت کلی می توان گفت که سو مصرف شکل خفیف وابستگی است.(نوری، ۱۳۸۴)

معتاد : عبارت است از شخصی که در نتیجه ی استعمال متمادی دارو در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده به قسمی که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می گردد. بنابراین پس از مدتی شخص مقادیر بیشتری از دارو را می تواند بدونبروز ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن وی نرسد دچار اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت می شود. ( اورنگ ۱۳۶۷)

مواد مخدر یا سستی زا :هر ماده ای (مانند :تریاک.هروئین.حشیش و…) که بس از وارد شدن به درون ارگانیزم بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردهای ان اثر منفی بگذارد مثلاً باعث تغییر در کار کرد مغز به صورت هیجان ، افسردگی رفتار ناهنجار و عصبانیت و یا اختلال در قضاوت و شعور شود( آقا بخشی ۱۳۷۹)

مواد مخدرصنعتی (جدید) : موادی هستند که از ترکیبات شیمیائی و در آزمایشکاهها با کمترین امکانات و کمترین هزینه ساخته می شوند مانند کراک و شیشه ( ستوده، ۱۳۸۸)

عمده ترین انواع مواد مخدر جدید : ۱- کراک  ۲-شیشه (آمفتامین)  ۳-اکستازی  ۴- نورچیزک ۵-پان(پان پراک)   ۶- ال.اس.دی

کراک: به دو نوع تقسیم می شود الف ) ایرانی   ب)خارجی

الف) این نوع کراک نوعی ماده مخدر است که به نام کدئین فشرده یا کراک ایرانی نیز خوانده می شود و یکی از قوی ترین مواد مخدر محسوب می شود. که اعتیاد زائی بسیار بالائی دارد و به شدت اعتیاد ایجاد می کند به طوری که طی چند ماه اول مصرفدائم از آن مقدار مصرف به ۳یا ۴ برابر روز اول مصرف رسیده و تعداد دفعات مصرف به روزانه ۱۰ بار در روزمی رسد.( تقریباً هر ۲ یا ۳ ساعت یک بار)

در واقع این نوع کراک یک شکل خالصتر از هروئین  با اثراتی مشابه هروئین است ولی با این تفاوت که خلوص بیشتری نسبت به هروئین دارد و قاچاقچیان آن را به نام کراک می فروشند. از روش های مصرف آن می توان به کشیدن و تزریق و اانفیه اشاره کرد. (بهزیستی استان اصفهان .ابراهیمی،دکتراقطار و درویش،۱۳۸۴)

ب) کراک خارجی : این مادهنوعی محرک است که در واقعیت شکل ارزانتر از کوکائین محسوب می شود که اعتیاد زائی بیشتری نسبت به کوکائین دارد. از اسامی دیگر این ماده می توان به راک و فری بیس اشاره کرد. اثرات این ماده مشابه اثرات کوکائین است. (بهزیستی استان اصفهان ، ابراهیمی و دیگران۱۳۸۴)

بر اساس پژوهش های به عمل آمده الگوی اعتیاد در کشور به سرعت در حال تغییراست و مصرف موادجدیدی رو به رشد است که  کراک نیز جزوی از آن هاست میزان مصرف کراک هم اکنون بین ۱۵% تا ۲۵% در بازار مصرف کشور رسیده است و این در حالی است که سهم هروئین با ۴۰ سال سابقه ۲۱% است که این زنگ خطری آزار دهنده است. در چند سال گذشته به دلیل نفرت عمومی از مواد مخدر قدیمی به ویژه هروئین و روشن شدن عوارض وحشتناک این مواد بر افراد مصرف کننده. سیستم مافیای قاچاق  مواد مخدر و کارتل های بزرگ بازاریابی اسامی جدیدی را وارد بازار نموده اند که این مواد با سرعتی چشم گیر بین جوانان رواج پیدا کرده اند بسیاری لز معتادانی کههم اکنون گرفتار این ماده شده اند در آغاز فکر می کردند که ماده ی جدید و کم خطر تری پیدا کرده اند. ولی پس از چندینماه متوجه شدند که قدرت تخریب این ماده بسیار قوی تر  از مواد پیشین است و از عمده دلایلی که جوانان رو به مواد جدید آورده اند می تواند رویای ترک و نام فریبنده ی این ماده باشد که جنبه ی فرهنگی مد را دارا بوده و روش مصرف ساده تر و هزینه ی کمتری دارد. دیگر اینکه کراک به دلیل نداشتن بو و سهولتدر مصرف نسبت به سایر مواد باعث جذب مصرف کنندگان گردیده است. مصرف کراک به قدری آسان است. که فرد در مدت ۵ دقیقه حتی در دستشوئی نیز می تواند آن را مصرف نماید. ( دکتر رحیمی موقر و دیگران،۱۳۷۶)

 شیشه(امفتامین) : جزو مواد محرک شناخته شده است ولی در کشور ما

شناخت زیادی نسبت به آن وجود ندارد. در طی چند سال گذشته شیشه به

 عنوان یک مخدر شمار زیادی از جوانان این مرزو بوم را گرفتار کرده است.

که بخشی از این گسترش به نا آگاهی افراد از مسایل و مشکلات این گونه از موادمخدر جدید بر می گردد. تصور بسیاری از مردم ما در مورد اعتیاد هنوز تصوری قدیمی است و فکرمی کنند چون شکل و آثار این مواد با مواد پیشیین تفاوت دارد و به قول عوام خماری ندارد، پس این مواد مخدر نیستند غافل از آنکه زیان های این مواد بسیار بیشتر و پایدار تر از مواد قدیمی است و درمان آن ها نیز بسیار مشکل است.

آمفتامین ها در واقع گروهی از مواد محرک مغزی هستند که از نظر ساختمانی با ناقل های عصبی در ارتباطند و ازاد سازی ناقل های عصبی  را افزایش می دهند. افزایش ترشح این مواد باعث افزایش انرژی بیمارگونه و ایجاد علائم بیماری روانی می گردد. (مهدی زاده،۱۳۸۰)

از دیگر آثار آمفتامین ها می توان به تحریک پذیری،اظطراب ، افزایش فشار خون ، بدبینی  وتوهم (پارانویا) ، جنون، افسردگی،پرخاشگری،تشنج،گیجی،بی خوابی، از دست دادن اشتها،سوء تغذیه،افزایش خطر ابتلا به ویروس ایدز، هپاتیت،گشادی مردمک، وسایر بیماری های عفونی در صورت استفاده از ماده با روش تزریق اشاره کرد. همچنین مصرف مزمن این ماده باعث جنون شبیه به علایم اسکیزوفرنی (جنون جوانی) می شود. ( سازمان بهزیستی استان اصفهان، علی اکبر ابراهیمی و دیگران ۱۳۸۴)

این ماده به شکل پودر سفید و گاه متمایل به قهوه ای روشن و بلور های کریستالی شفاف یا مایع زرد-قهوه ای  دیده می شود. از اسامی خیابانی آن می توان به شیشه،کریستال ، یخ ، شالک،تینا،سرعت .تعقیب اژدها، شابو، سولفات و… اشاره کرد. همچنین دارای اسامی دیگری مانند سرعت . بالا برنده، قلب،فوتبال،بیبتامین، بنزدرین، دکسدرین، نیز می باشد. طریقه ی مصرف آن به صورت خوراکی ، بویائی، انفیه،کشیدن و تزریق و سیگاری و… است. که شکل تزریقی آن از همه خطرناک تر بوده و عوارض زود هنگام تری دارد. این ماده از راه دهان به سرعت جذب می شود و آثار آن۱ تا ۲ روز طول می کشد. مصرف ماوم آن باعث می شود که فرد در هر بار دوز ( مقدار مصرف ) (۱)را افزایش دهد.

این مواد دارای زیر گروهی به نام متافتامین می باشند که اثراتی تقریباً مشابه با آمفتامین دارد و مصرف آنها با مشروبات الکلی موجب می گردد تا فرد اعمالی را مرتکب شود که در حالت عادی به هیچ وجه حاضر به انجام آن نیست (مهدی زاده، ۸۰ ۱۳)

اکستازی : یکی از مواد مخدر جدیدی که چندین سال است

رایج شده اکستازی می باشد.این ماده به صورت پودر ، مایع،

 و قرص های رنگی وبا نام هایی جوان پسند به بازار عرضه شده

است .از جمله این نام ها می توان به نامهایی مانند : گشنیز،

 موتورلا،تی انتی،یورو،ورساچت،جت،دکتر هافمن، سوپر من،رد،یوسیتی،سی دی،اینترنت،الگانس،تویوتا،دلفین،هگ،صلیب و… اشاره کرد.

علاوه بر این ، این ماده به نامهای اکس تی سی،آدم،ام دی ام، نیز خوانده می شود. اکستازی نوعی مادهی محرک است و بیشتر در مجالس و پارتی ها مصرف می شود. (که ریو نامیده می شود) و یکی از شایعترین مواد طراح است که از ترکیبات و مواد مختلفتهیه گردیدهاست.                                                                                                                                                                           روش مصرف آن به صورت خوراکی است و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پس از مصرف جذب می شود . ( سازمان بهزیستی استان اصفهان، ابراهیمی و دیگران ۱۳۸۴)

فرد پس از مصرف تجربیات غیر معمول روانی و حسی دارد و احتمال دارد دست به اعمالی غیر عادی و هیجانی بزند.. مصرف اکستازی باعث به هم ریختگی در آزاد سازی ناقل عصبی در مغز می شود که این خود از علل اصلی تجربیات اولیه فرد است ولی در طولانی مدت این تحریکات غیر عادی و شدید باعث تخریب بافت مغزی می گردد. (دکتر رحیمی موقر و دیگران ۱۳۷۶)

از دیگر اثرات این مخدر می توان به آشفتگی روانی ( مثل: هراس، اضطراب، افسردگی،بدبینی) تنش عضلانی، بی حسی،اختلال بینایی و تپش قلب اشاره کرد. ( ابراهیمی و دیگران ۱۳۸۴)

نورجیزک :  چندین سال است که مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور ما با موادی آشنا شده اند که آخر نام آنها (جیزک) بوده مثل: تمجیزک،تریجیزک،نبجیزک،ارجیزکو … که همگی نام های تجاری دارویی به نام بوپرهنورفین است و به صورت قاچاق از طریق کشور پاکستان وارد ایران می شود. در روزهای اول به اشتباه این دارو به عنوان داروی ترک اعتیاد استفاده می شد که به دلیل شکل تزریقی دارو و استفاده نادرست برخی پزشکان از آن و خود درمانی ای که معتادان انجام می دادند اغلب افراد به این ماده، معتاد شدند. به علاوه با مصرف این دارو در بسیاری از موارد شکل اعتیاد آنان از فرم های ساده تر مصرف (کشیدن ،خوردن) به شکل خطرناک اعتیاد(فرم تزریقی) تبدیل می شد با این وجود هنوز برخی از معتادان و حتی کادر درمان غیر مطلع این روش را تجویز می کنند. ولی این روش ترک (با استفاده از تزریق این نوع مواد در هیچ کجای دنیا مورد قبول نمی باشد. حادثه ی بسیار خطرناکتری که در چند سال اخیر جریان داشتاین بود که به دلیل گران بودن آمپول تمجیزک، گروهی از قاچاقچیان دارو، در ایران اقدام به تهیه آمپولی به نام نورجیزک کردند که این آمپول ها ترکیبی از هروئین، استرویید و سایر موارد غیر مجاز می باشد. از خطراتاین آمپول این بود که وابستگی فرد به چندین دارو را موجب می شد.

مهمترین مشکل مصرف استروئید ها ایجاد اختلال در فعالیت غدد فوق کلیوی و در نهایت بیماری کوشینگ می باشد. این دارو ایجاد نئشگی بالایی دارد (دکتر فرنام و همکاران،۱۳۸۷)

پان (پان پراگ) : یکی دیگر از مواد اعتیاد آوری است که جوانان

 کشورمان را در معرض آسیب قرار داده است، این ماده اعتیاد

 آور دربسته بندی آلومینیومی و کوچک مانند سماق و نمکهای

 رستورانی و با تصویر جذاب رنگی (عکس هنرپیشه های هندی و

 پاکستانی) عرضه می شود. ماده ای غلیط و سرخ رنگ و دست

ساز است که در قالب پودر، آدامسو پاستیل و خوشبو کننده ی دهان با طعم های مختلف گیاهی (از جمله نعناع) عرضه می شود. و چون ارزان به فروش می رسد شمار زیادتری از جوانان و نوجوانان را در معرض خطر قرار داده است. این ماده از طریق مرزهای شرقی کشور و به آسانی و با قیمت نازل در دسترس عموم به ویژه کودکان و نوجوانان ازطریق سوپر مارکت ها و دکه های روزنامه فروشی و دست فروش ها قرار می گیرد.

پان معمولاً در کارگاههای کوچک و غیر قانونی و به صورت دست ساز و غیر بهداشتی تولید می شود که به منظور جلب مشتری و سود آوری بیشتر برای تولید گنندگان این ماده  ممکن است انواع مواد اعتیاد آور دیگر نیز به آن افزوده شود.

پان به اشکال مختلفی وجود دارد. یک نوع از این ماده ی مخدر ترکیبی از تنباکو( نیکوتین) و حشیش می باشد و مواد دیگری مثل  آهک ، خاکسترادویه جات معطر و اسانس های شیمیائی غیر مجاز و ساخارین به آن افزوده شده است و به صورت جویدنی مورد استفاده قرار می گیردو به نام ناس معروف است.

نوع رایج دیگری از این ماده در کشور ما ترکیبی از تنباکو( نیکوتین)،آهک،خاکستر و ناس است که به شکل سیگارت می باشد. نیکوتین موجود در آن از طریق مخاط دهان جذب بدن می شود.

نوع دیگر آن به نام پان و گوتکا مشهور است و به صورت جویدنی مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف  این ماده ابتدا در کشور هندوستان رایج شد و سپس مصرف آن در کشور پاکستان شیوع پیدا کرد وهم اکنون در کشور های آسیای جنوب شرقی ( اندونزی،سریلانکا) مصرف این ماده گشترش یافته است. اخیراً در مناطق مرزی شرق کشور این ماده شیوع یافته و حتی در بعضی از شهرهای بزرگ کشور نیز مصرف آن رایج شده است.

 در کشور هندوستان و پاکستان بعد از جوشاندن این ماده معمولاً آن را روی برگ تازه گیاه وین (۱) پیچانده (که در این صورت به آن گوتکا می گویند) و مصرف کننده با جویدن آن احساس لذت و سرخوشی کاذب می کند.

اسامی رایج آن در ایرانبه نام های : تایتانیک، آدامس، ناس خارجی ، مست کننده ،خوشبو کننده،پان ۲ ، پان ۴ ، پان پتی ،بمب ،ناس افغانی، ویتامین، ملوان زبل، پان حساس-،سرحال کننده و.. می باشد. (دکتر فرنام و همکاران،۱۳۸۷)

از عوارض اولیه ی آن می توان به ایجاد وابستگی اشاره کرد و در صورت مصرف به  عنوان خوشبو کننده ی دهان در نوجوانان و جوانان سنین مدرسه باعث ایجاد سرگیجه و نئشگی و به دنبال آن افت تحصیلی در دانش آموزان می گردد.

افزودن داروهای روانگردانی از قبیل آمفتامین ها به پان موجب بروز عوارض ناشی از مصرف روانگردان ها نیز می شود. (رابرت فرنام و همکاران،۱۳۸۷)

از دیگر اثرات مصرف پان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

احساس سبکی و گیجی و سرخوشی،از دست دادن تعادل رفتاریو حرکتی ، ایجاد حرکات غیر طبیعی در چشم ها و تغییرات محسوس در فشار خون، افزایش ضربان قلب ، دندان قروچه، اختلال خواب، اضطراب و بی قراری ، افزایش درجه حرارت بدن، وابستگی روحی و روانی، بیماری های لثه و سرطان لثه، پوسیدگی شدید دندان ها و سرطان دهان و حنجره و رودهی بزرگ، و علاوه بر این در صورت افزودن ساخارین به این مواد می توان شاهد ایجاد بیماری ها و نارسایی های کلیوی نیز بود.

ال.اس.دی : شایعترین ماده ی توهم زاست که از اسید لیسارجیک موجود بر روی نوعی قارچ مخصوص و از گیاه سگل آرگور و دانه ی جو به دست می آید. به صورت گرد سفید رنگ، قرص و نیز به صورت مایعی صاف و روشن و بدون بو و مزه وجود دارد ومورد مصرف قرار می گیرد.

این ماده از قوی ترین ترکیبات شیمیائی توهم زا و خیال انگیز است

 که ضایعات مغزی ایجاد می کند. و مصرف آن موجب تضعیف حافظه

 ،اختلال در حواس، سلب اختیار، اضطراب و ترس،جنون و خودکشی، اندوه

 و یأس،تعطیل بعضی از عملکرد های مغز، از دست دادن قدرت تفکر،

 بالا رفتن ضربان قلب ، تشنج، بی اشتهائی، سستی، مسمومیت شدید، اختلال در سلسله اعصاب، افزایش درجه حرارت بدن، افزایش فشار خون و بی خوابی می گردد. ( سازمان بهزیستی استان اصفهان، علی اکبر ابراهیمی و دیگران ۱۳۸۴)

این ماده به صورت خوراکی (قرص) و مایع و یا ژلاتین که به چشم گذاشته می شود مصرف می گردد و دارای اسامی دیگری مانند : اسید،دوز، سفر(تریپ) و مکعب شکری است، آثار مصرف ال.اس.دی  دو ساعت پس از مصرف ظاهر شده و معمولاً هشت تا چهارده ساعت دوام دارد. ( فرنام و همکاران،۱۳۸۷)

 ۲-۴-۱  تعریف عملیاتی پژوهش

الف ) متغییر مستقل : علل و انگیزه جوانان در وابستگی به اعتیاد که از طریق پرسشنامه ی محقق ساختهی اعتیاد مورد سنجش قرار می گیرد.

ب) متغییر وابسته : وابستگی به مواد مخدر جدید که به طریق مصرف آنها در افراد خود معرف به مراکز ترک از آن مطلع می شویم.

ج)متغییر کنترل شده : انتخاب نمونه صرفاً از افرادی که به مواد صنعتی اعتیاد دارند، اعم از پسر و دختر.

د) متغییر مزاحم : سابقه کنترل خاوادگی ، تحصیلات، محل زندگی معتاد، سابقه مصرف، نوع مصرف و میزان مصرف است. فرض می شودکه به وسیله انتخاب اضافی کنترل می گردند.

۵-۱ اهداف تحقیق

۱-۵-۱  هدف کلی و آرمان پژوهش

 مشکلات فردی و اجتماعی ناشی از تغییرات پرشتاب جوامع در قرن حاضر دغدغه های فراوانی را بر گروهها و افراد دلسوز و علاقه مند به رشد وبقای بشر تحمیل نموده است. یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش رنج ها و حل مشکلات و بهبود کیفیت زندگی سبب جست و جو ی وسیع صاحب نظران در حوزه ی علوم مختلف و به ویژه علوم اجتماعی و روانشناسی شده است. از جمله مشکلات یاد شده معضل اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر است که زیانهای فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی حاصل از آن امروزه در اغلب کشور ها به عنوان یک پدیده ی مخرب و ویرانگری که سرمایه های انسانی را به نابودی کشانده، موجب نگرانی جدی گردیده است.

در این میان و از بین مواد مخدر ، مواد مخدر جدید امروزه در صد زیادی از آمارهای اعتیاد را به خود اختصاص داده اند. بنابراین مبارزه بنیادی با این پدیده شوم در گرو توجه  وافر به بخش پیشگیری به عنوان اولویت اصلی است و یقیناً نوجوانان و جوانان در این کار بزرگ مقدم بر دیگران می باشند ودر این میان تاثیر شناخت صحیح و طراحی و اجرای برنامه های مناسب جهت افزایش آگاهی و توانایی نوجوانان وجوانان و یادگیری مهارتهای زندگی برای مواجهه با مشکلات پیچیده ی اجتماعی آنان غیر قابل انکار است . بنابراین می توان هدف کلی از این پژوهش را ارتقاء سطح دانش بشری ( به خصوص نظام خانواده) در مورد علل و انگیزه های جوانان و نوجوانان در وابستگی به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر جدید دانست.

۲-۵ -۱ هدف جزئی پژوهش :

هدف جزئی این پژوهش نیز علاوه بر بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان ونوجوانان به مواد مخدر صنعتی ،اشنایی با اثرات و مضرات مواد مخدر صنعتی وعواملی است که میل وانگیزه های گرایش جوانان ونوجوانان را به این مواد افزایش می دهد.علاوه بر این در این  تحقیق سعی بر آن بوده که روشن شود چه عوامل و عناصری در ایجاد گرایش به اعتیاد در جوانان و نوجوانان موثر است :

بررسی تأثیر خانواده بر اعتیاد

بررسی تأثیر دوستان و گروه همسالان بر اعتیاد افراد

بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده بر اعتیاد افراد

بررسی وضعیت اجتماعی (در دسترس بودن مواد) و آلوده بودن محیط بر اعتیاد

بررسی تأثیر ارزان بودن مواد صنعتی جدید در اعتیاد جوانان و نوجوانان

 

برای خرید فایل اصلی با فرمت ورد و قابلیت ویرایش در متن از لینک زیر استفاده کنید

 

 

درباره ی masoud.pourteimouri

همچنین ببینید

تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

پروژه آمار با موضوع تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان براي دانلود نسخه رايگان فايل …

2 دیدگاه

 1. تاریخ مستی و مدهوشی بشر
  تا آنجا که تاریخ تمدن بشری به یاد می آورد مستی و مدھوشی و نشئگی با بشر بوده و بشریت با شراب
  و افیون آشنا بوده است . ھمانطور که تاریخ تمدن را تاریخ کشف و استفاده بشر از آتش دانسته اند و
  آتش را علّت گردھمائی می دانند بایستی موج دوّم این تمدن و گردھمائی را بواسطه مستی و خلسه
  دانست و کشف شراب و افیون . ھمانطور که آتش بخودی خود نوعی خلسه برای بشر بھمراه دارد و
  انسان را در کنار خو د مدھوش و مات می سازد و آرامش می بخشد انواع مستیھا نیز ھمینگونه اند که
  الّبته گردھمائی حاصل از مستی از نوع دیگر و برتری می باشد . بعد از آتش پرستی بعنوان نخستین
  مذھب و آئین جمعی بشر بایستی پرستش شراب و افیون را مدنظر قرار داد . ھمانطور که در معابد کھن
  در شرق تا غرب عالم بسیاری از مراسم عبادی و مذھبی با استفاده از انواع این مستی ھا ممکن شده
  است مثل شراب ، افیون ، بنگ ، قارچ جادوئی( ال . اس. دی) و امثالھم . این نوع مراسم ھنوز ھم در
  برخی نقاط جھان و در بر خی فرقه ھای مذھبی وجود دارد مثل استفاده از بنگ در معابد ھندو و یا
  استفاده از شراب در مراسم مسیحیان ،استفاده از قارچ توھم زا در میان سرخ پوستان و استفاده از
  تریاک در معابد سوفیست ھای یونانی و روم و نیز در خانقاه ھای جھان اسلام و یا استفاده از معجون
  خلسه آور بنام« ھوما »در معابد مغان زرتشتی در دوران کھن . بدین گونه بایستی استفاده از مستی در
  گردھمائی روحانی و پیدایش تمدن ھای ماورای طبیعی و عرفانی در تاریخ را از ارکان پیدایش مدنیّت
  دانست که تا به امروز ادامه دارد. در واقع بشر به تجربه دریافته است که با مست و مدھوش ساختن
  خود به شیوه ھای متفاوت می تواند بر توحش و طغیان و درندگی خود فائق آید و به روح جمعی بپیوندد
  و با سائر مردمان به اتحاد روحانی برسد . مستی و صلح رابطه ای مستقیم داشته است . افراد و
  جوامعی که به این مواد مستی زا دیرتر دست یافته اند دوران توحش طولانی تری داشته اند و دیرتر به
  جرگه تمدن و معنویت و صلح وارد شده اند مثل بربرھا ، تاتارھا و اعراب جاھلی .
  کھن ترین تمدن ھای روحانی و صالح قرین انواع مستی ھا بوده اند مثل تمدن ھندو چین ، تمدن آریائی(
  مغان ) ،تمدن یونان و تمدن ازتک و مایا ( در آمریکای لاتین ).
  امروزه نیز می دانیم که اگر استفاده از انواع مواد مستی زا در جوامع بشری بکلی برافتد ھمه به جان
  یکدیگر می افتند و نسل بشریت را بر می اندازند . گوئی بشر ھر چه که پیشتر آمده و متمدن ترشده و
  به تکنولوژیھای برتر دست یافته محتاج موادی قوی تر و نشئه کننده تر بوده است تا بتواند طغیان و توحش
  نفس خود را مھار نماید و دیگران را تحمل کند .
  مستی و نشئگی یکی از اساسی ترین و قدیمی ترین ارکان تمدن بشری بوده است و به لحاظی
  بایستی تاریخ تمدن را تاریح مستی ھای بشر دانست . بشر بعنوان وحشی ترین جانور روی زمین جز از
  این طریق امکان ادامه بقا نداشته است .امروزه نیز در سراسر جھان شاھدیم که وحشی ترین و
  جھانخوارترین نفسھا و گروھھای بشر آنھائی ھستند که از ھر نوع مستی بیگانه اند . ھمه قدرتمندان و
  صاحبان قدرتھای دنیوی و جھانخواران و امپریالیست ھا و دیکتاتورھا بدین لحاظ سالمترین و طبیعی ترین
  افراد و گروھھا ھستند مثل صھیونیست ھا که حتّی دخانیات را ھم بر خود حرام می دانند و اکثر بنی
  اسرائیل حتّی سیگار ھم نمی کشند و لب به شراب نمی زنند . اکثر ثروت اندوزان و ربا خواران ھمواره
  اینگونه اند .
  آدمی برای مھار نفس وحشی و جھانخوار خود محتاج یک مھار و اتکای درونی یا بیرونی میباشد . انبیاء
  و اولیای الھی و مخلصین در درون خود به سرچشمۀ مستی الھی می رسند و از شراب الھی مست
  می شوند و آرام می گیرند و تسلیم اراده حق می شوند ولی ما بقی مردمان به مستی ھای بیرونی و
  تصنعی متوسل می شوند تا ادامه بقا دھند . آنھائی که به ھیچیک از این دو مستی نمی رسند از
  وحشی ترین و تبھکارترین افراد بشری ھستند و قلمرو ستم ھا و جنایات می باشند .
  آدمی یا با شراب عشق و معرفت به مستی و آرام و قرار در خود می رسد و یا به شراب و مستی ھای
  تصنعی قادر به مھار نفس خویش است و در غیر اینصورت آدمخوار است . انسان حیوانی صاحب روح و
  لذا دارای قدرتی خدایگونه است که این قدرت را یا بواسطه شراب ایمان و معرفت ھضم و جذب میکند
  و یا با مستی ھای مصنوعی مھار می کند یا دیوانه می شود .
  از کتاب ” دایره المعارف عرفانی ” استاد علی اکبر خانجانی – جلد پنجم ص ۴۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ارسال