خانه / پروژه و پایان نامه / بررسي تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه دبیرستان شهرستان شيراز

بررسي تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه دبیرستان شهرستان شيراز

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي

موضوع :

بررسي تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه دبیرستان شهرستان شيراز

 

برای دانلود نسخه ورد فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد پایان نامه های دانشگاهی به همراه پرسشنامه

تعداد صفحات: ۸۳صفحه

 

قسمتي از متن اصلي :

 

چکیده

همان طور که میدانیم تعلیم و تربیت یکی از رکن های کنونی زندگی بشر به حساب می آید تا به حال محققان زیادی به تحقیق در مورد تعلیم و تربیت و دیگر متغییر های مربوط به آن پرداخته اند.در این پژوهش هدف این است که به ببرسی تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بپردازیم.برای این کار ابتدا ۵ فرضیه زیر را مد نظر قرار دادیم۱٫ بین وضعیت اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.۲٫بین وضعیت اقتصادی پایین تر از متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.۳٫بین وضعیت اقتصادی متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.۴٫بین وضعیت اقتصادی خوب خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.۵٫بین وضعیت اقتصادی بالاتر از  متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.سپس به جمع آوری اطلاعات در مورد متغییر های تحقیق پرداخته ایم و از کتابخانه و پایانامه های دیگر و سایت هایی مانند یارپویا استفاده کرده ایم و پرسشنامه محقق ساخته ۲۵سوالی راتهیه کرده و اطلاعات آن را با نرم افزارspssتجزیه کرده که نتایج آن به شرح زیر است :بین وضعیت اقتصادی پایین تر از متوسط، متوسط، خوب، خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود داردا اما بین وضعیت اقتصادی بالاتر از متوسط(خیلی خوب)و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد

       کلید واژه: پیشرفت تحصیلی، وضعیع اقتصادی، خانواده و دانش آموزان

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)

۱-۱-مقدمه………………………………………۱۰

۱-۲-بیان مساله………………………………….۱۱

۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع………………………….۱۲

۱-۴-اهداف پژوهش…………………………………۱۳

۱-۵-فرضیه های پژوهش……………………………..۱۴ ۱-۶-تعاریف متغییر……………………………….۱۴

فصل دوم(ادبیات تحقیق)

۲-۱-عقاید صاحب نظران……………………………۱۷

۲-۲-تاریخچه……………………………………۲۱

۲-۳-وضعیت آموزش و پرورش ایران پس از انقلاب…………۲۲

۲-۴-اهمیت خانواده………………………………۲۴

۲-۵-خانواده و پیشرفت تحصیلی……………………..۲۵

۲-۶-علل و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی…………….۲۶

۲-۷-درآمد خانواده………………………………۲۸

۲-۸-انحرافات اجتماعی حاصل از وضعیت اقتصادی والدین….۲۸

۲-۹-شرایط اقتصادی و استفاده از امکانات تغزیه و بهداشت.۳۰

۲-۱۰-تورم و بیکاری خانواده………………………۳۱

۲-۱۱-تاثیر محیط اقتصادی در پیشرفت تحصیلی فرزندان…..۳۴

۲-۱۲-پیشینه پژوهش………………………………۳۶

فصل سوم(روش تحقیق)

۳-۱-نوع پژوهش………………………………….۴۱

۳-۲-جامعه آماری………………………………..۴۱

۳-۳-نمونه آماری………………………………..۴۱

۳-۴-روش جمع آوری اطلاعات…………………………۴۱

۳-۵-ابزار جمع آوری اطلاعات……………………….۴۱

۳-۶-توصیف داده ها………………………………۴۳

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

۴-۱-مقدمه……………………………………..۷۱

۴-۲-تحلیل فرضیه ها……………………………..۷۲

فصل پنجم(نتیجه گیری  و پیشنهادات)

۵-۱-نتیجه حاصل از فرضیات………………………..۷۵

۵-۲-پیشنهادهای پژوهش……………………………۷۶

۵-۳-محدودیت ها و مشکلات پژوهش…………………….۷۷

منابع و ماخذ…………………………………..۷۸

پیوست…………………………………………۷۹

  

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

یـادگیری اساس و رفتار افراد را تشکیل می دهد. از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنـا می شود، در مقـابـل محیط ایستادگی می کند, از محیط بـرای تـأمین احتیـاجات خود استفاده می نماید، گـاهی محیط را تحت تسلط و فـرمـان خود در می آورد و در زمانی خویشتن را بـا آن سـازگـار می سازد.

حیات هر فرد در زمینه اجتماعی, عقلانی, عاطفی و تا اندازه ای جسمی مربوط به قدرت یادگیری او و وابسته به تغییراتی است که وی از طریق یادگیری در خودش به وجود می آورد.

تعلیم و تربیت یکی از عناصری است که که در جامعه امروز نقش اساسی را در تکوین نظام ها و ارزش های اجتماعی دارد. جوامع پیشرفته سعی بر این دارند که راه حل های مناسب و مطلوب را در جهت این امر بزرگ ارائه دهند و عوامل و متغیرهای گوناگونی که در این جریان نقش دارد بشناسند و تأثیرات مثبت و مطلوب را در جهت ارتقای سطح تعلیم و تربیت جامعه داشته باشند جامعه ما نیز بر این شد که بتوانیم تعلیم و تربیت دانش آموزان را با توجه به عوامل مختلفی که در جریان یادگیری ـ یاد دهی مؤثر است به انجام برسانیم.

پیشرفت تحصیلی، یک امر مجرد نیست که به توان آن را جدا از مسائل دیگر قرار داد.

 1. خواندن و به طور کلی یادگیری مستلزم وجود شرایط اولیه و ثانویه است. شرایط اولیه یعنی استعدادهای نفسانی مثل هوش و حافظه، یا سلامت جسم و شرایط ثانویه مانند محیط مناسب ابزارهای لازم، آرامش روانی و سایر موارد که همگی به والدین ارتباط دارند و اینها شرایطی نیستند که بگوییم خاص خواندن یا مدرسه رفتن است. لذا موضوع و چگونگی درس خواندن و یادگیری بر تمام شئون زندگی او مربوط می شود. (لسلی، جی نیون،۱۳۷۲٫: صص۱۸ـ۲۳)

۱-۲-بیان مسئله

امروزه به رغم ایجاد تغییرات سریع و عمیق فرهنگی و تفسیر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است. پژوهش های فراوانی نشان داده اند که بسیاری از مشکلات تحصیلی و اجتماعی و حتی اختلالات روانی ـ عاطفی کودکان، نوجوانان و جوانان ریشه های روانی ـ اجتماعی دارند که شکل گیری آنها را می توان در چگونگی رفتار خانواده ها نسبت به فرزندانشان جستجو کرد.

 1. رفتار خانواده ها نیز نسبت به فرزندانشان متأثر از شیوه های تربیتی و به ویژه شرایط و امکانات اقتصادی و اجتماعی است. که مستقیماً به شیوه های رفتاری، تحصیلی و روانی ـ عاطفی آنان تأثیر می گذارد. به طور طبیعی انتظار می رود خانواده های با امکانات اقتصادی و اجتماعی بهتر و بالاتر بتوانند محیط های سالم و فضاهای مطلوب تری را برای فرزندان خود تدارک ببینند که تحت آن شرایط مطلوب فرزندانشان با آرامش و امنیت روانی بهتر پیشرفت تحصیلی بهتری نیز داشته باشند. البته رسیدن به این موفقیت مستلزم آنست که خانواده ها نیز ضمن برخورداری از امکانات مالی، آموزش ها و تجربه های مثبت و مفیدی را در ارتباط با مهارت های زندگی و نوع معیشت مناسب و قابل قبول کسب کرده باشند. (کریس، ال، تلینکه، ۱۳۸۲٫: صص۳۳ – ۳۰)

امکانات اقتصادی و اجتماعی خانواده گرچه عامل اصلی بر سلامت خانواده و رشد و پیشرفت تحصیلی و روانی ـ عاطفی فرزندان هستند ولی متأسفانه در بسیاری موارد مشاهده شده است که گاهی همه یا بخشی از امکانات اقتصادی، اجتماعی خانواده به علت عدم آگاهی سرپرست خانواده و یا آشفتگی در روابط افراد خانواده در جهت رشد و پیشرفت همه جانبه فرزندان قرار نمی گیرد و سهم قابل توجهی از این امکانات صرف تهیه و تأمین مایحتاج غیر ضروری زندگی می گردد. خانواده هایی که مهارت های اساسی زندگی را می دانند و تجربه خوبی از آن داشته اند از حداقل امکانات موجود خانواده به بهترین وجه، حداکثر بهره برداری لازم برای پیشرفت و ترقی امور فرهنگی فرزندان خود که آینده ساز آنان است به عمل می آورند.

گهگاه دیده می شود که دانش آموزانی با داشتن امکانات مالی قوی و غنی و حمایت های اقتصادی بی دریغی که از آنها می شود انگیزه ای برای ادامه و پیشرفت تحصیلی خود نداشته و غالباً ترک تحصیل می کنند. پیروی و تأسی از نظر عوام را نمی توان ملاک قرار داد و به آنها اعتماد کرد. لذا این پژوهش درصدد آنست که با بررسی های علمی رابطة تمکّن مالی و مناسب بودن شرایط خانواده را بر پیشرفت تحصیلی آنان تعیین نماید.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

هنگامی می توان از آموزش و پرورش پویا و متحول سخن گفت، که مردم آگاهی های لازم را در مورد اهمیت تعلیم و تربیت فرزندان در جامعه داشته باشند. در این صورت است که در سرنوشت خود و فرزندانشان دخالت خواهند نمود. از آنجا که دوام و بقای یک جامعه، توسعه، پیشرفت و گردش تمامی امور آن با رسالت آموزش هر جامعه پیوند ناگسستنی دارد، سیستم آموزش و پرورش به لحاظ ماهیت اجتماعی و روابط انسانی در صورت قطع ارتباط با محیط خود مسلماً در دراز مدت کارایی خود را از دست می دهد.

در جریان آموزش، فاکتورهایی دخیل هستند که بعضی از آن ها موجب پیشرفت تحصیلی و بعضی از آنها مانع پیشرفت می شوند، و به عنوان عامل بازدارنده عمل می کنند، لذا اگر ما بتوانیم در یک پژوهش علمی به این نتیجه دست یابیم که چه عواملی تقویت کننده و چه عواملی بازدارنده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند، منابع علمی ای غنی خواهد بود، که دست اندرکاران، برنامه ریزان آموزش و پرورش و اولیاء دانش آموزان را در رسیدن به هدف که همان انتقال دانش و معلومات به دانش آموزان است یاری نماید و از صرف و اتلاف نیروی مادی و انسانی بکاهد. یکی از فاکتورهای پیشرفت تحصیلی، اقتصاد خانواده و دیگری وضعیت اجتماعی خانواده است. چراکه دانش آموزی در خانواده مرفه با برخورداری از امکانات آموزشی و آسایش خیال می تواند در امر تحصیل موفق تر باشد البته این نکته را هم بایستی توجه داشت که:

فرض بر این است که رفاه اقتصادی می تواند نقش مهمی در فراهم ساختن امکانات و شرایط لازم برای پیشرفت تحصیلی دانش آموز داشته باشد و برای دانش آموز دیگر تأثیر کم و یا بی تأثیر باشد. این امر بستگی به نوع استفاده صحیح از فرصت هایی است که خانواده می تواند برای فرزندش فراهم سازد.

در جوامعی که سطح آگاهی های فرهنگی و اجتماعی خانواده ها پایین است، پیشرفت تحصیل در نظر آنان جایگاهی ندارد. اما در جوامعی که سطح آگاهی های تربیتی و اجتماعی خانواده ها بالاست، خانواده بر اهمیت پیشرفت تحصیلی پی برده و برای آن می کوشد.

لذا اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر بررسی این است که آیا بین وضعیت اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی و همچنین شرایط اجتماعی خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

 

۱-۴-اهدف پژوهش

هدف اصلی

بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شیراز در سال ۱۳۹۲٫

هدف فرعی

 • بررسی وضعیت اقتصادی پایین تر از متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان.
 • بررسی وضعیت اقتصادی متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان.
 • بررسی وضعیت اقتصادی بالاتر از متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان.

 

 

۱-۵-فرضیه پژوهش

فرضیه اصلی

بین وضعیت اقتصادی خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی

 1. بین وضعیت اقتصادی پایین تر از متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.
 2. بین وضعیت اقتصادی متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.
 3. بین وضعیت اقتصادی خوب خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.
 4. بین وضعیت اقتصادی بالاتر از متوسط خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان رابطه وجود دارد.

 

۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی:

پیشرفت تحصیلی عبارتست از دانش آموزانی که سال گذشته ثبت نام نموده و آن دوره را با موفقیت به پایان رسانده و به کلاس بالاتر ارتقاء یافته اند. (مشایخ ، ۱۳۷۱٫ص۶۷)

تعریف نظری وضعیت اقتصادی:

وضعیت اقتصادی عبارتست از پژوهش کارایی و بهره وری نیروی انسانی در تأمین رفاه و آسایش زندگی و ساختن محیط مادی زیست. (فیوضات، ۱۳۷۹٫: ص۲۱)

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی:

در پژوهش حاضر منظور از پیشرفت تحصیلی عبارتست از موفقیت در مراحل آموزشی و درسی دانش آموزان و ارتقاء تحصیلی آنان می باشد که این عامل به وسیلة نمرات دانش آموزان در طول سال تحصیلی آن پایه و معدل کل دروس آن تکرار نشدن دروس همان پایه می باشد.

تعریف عملیاتی وضعیت اقتصادی:

در این پژوهش منظور از وضعیت اقتصادی خانواده ها عبارتست از میزان درآمد خانواده، رفاه زندگی و کیفیت محل سکونت آنان است.

تعریف عملیاتی در آمد بالاتر از متوسط

مدلی که از سوی جیمز دوزنبری (Dosenbery) در سال ۱۹۴۹ ارائه شد، به نظریه درآمد نسبی مشهور است. این نظریه بر دو فرض استوار است که عبارتند از:

 1. رفتار مصرفی افراد با یکدگر ارتباط داشته و مستقل از هم نیست؛ به‌عبارتی دو شخص که با درآمد جاری یکسان در دو طبقه متفاوت توزیع درآمدی زندگی می‌کنند، مصرف‌های متفاوتی خواهند داشت. در واقع، فرد، خود را با سایر افراد مقایسه کرده و آنچه تأثیر قابل توجه در مصرف او دارد، جایگاه او در میان افراد و گروه‌های جامعه است؛ نه مصرف درآمد فرد. بنابراین، فرد تنها در صورتی احساس بهبود موقعیت از جهت مصرف می­کند، که مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه افزایش یابد. این روحیه را اثر تقلیدی یا اثر تظاهری (Demonstration Effect) گویند.
 2. رفتار مصرفی در طول زمان، غیر قابل برگشت است. بدین معنا که مخارج مصرفی، زمانی‌که درآمد کاهش می­یابد چسبندگی داشته و برگشت‌ناپذیر است. فرد بعد از عادت کردن به یک سطح مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشان می‌دهد و به‌سختی حاضر است از آن سطح مصرف بکاهد این روحیه را اثر چرخ‌دهنده (Ratchet Effect) می­نامند.

برای دانلود نسخه ورد فایل پایان نامه از لینک زیر اقدام کنید:

فرمت : ورد با قابلیت ویرایش در متن

با رعایت کامل دستورات نگارشی و استاندارد پایان نامه های دانشگاهی به همراه پرسشنامه

تعداد صفحات: ۸۳صفحه

 

 

درباره ی masoud.pourteimouri

همچنین ببینید

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر پایان نامه کارشناسی و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
ارسال